Maria z Jankowskich i Eugeniusz Andraszek z mał± Zosi±. Zdjęcie z 1923 r.
Zofia Andraszek
I-sza Komunia
 
Feliks Jeznach i Marian Andraszek
Zofia z Andraszków i Aleksander Dudnikow (zdjęcie ¶lubne)
Teresa z Andraszków i Eugeniusz Masłowski

Maria z Januszków Górzyńska
Tadeusz Masłowski


Maria z Januszków Górzyńska (obecnie) wraz z córk± Mari±