Ciekawe linki i źródła

Poniżej przedstawiono różne ciekawe linki, pozwalające na poszukiwania przodków przez innych początkujących genealogów. Także podano zbiór źródeł (katalogi, encyklopedie, słowniki, leksykony, spisy itp) do poszukiwań biograficznych oraz linki do księgarni i antykwariatów z literaturą genealogiczno-heraldyczną.


Uwaga. Niektóre linki ulegaja szybkim zmianom (znikają lub zmieniają się ich adresy). Nie jestem w stanie tych zmian szybko korygować. Przepraszam.

http://www.herby.com.pl/ - Kazmierz Rymut, "Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych [Dictionary of Surnames in Current Use in Poland]," 10 volumes, Cracow, 1992-1994.

Mazowsze - Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym T. 5 ; Źródła dziejowe. T. 16

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego - http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/

Szlachta Wołynia - http://www.szlachta.com.pl/

Herby rosyjskie i polskie - http://gerbovnik.ru/

Wersja komputerowa herbarza Niesieckiego - http://www.wawrzak.org/herbarz_niesiecki/herbarzstronatytulowa.htm

Wersja komputerowa herbarza Ks. Wojciecha Wiiuka Kojałowicza Herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator
http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=NDExNDgwMGUwOTY4&tyt=herbarz&aut=&x=44&y=16

Wersja komputerowa herbarza Ignacego Kapicy Milewskiego -
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=3133&from=globalsearch&dirids=4

Herbarz rodu Ciechanowiczów - http://ciechanowicz.republika.pl/herbarz_skrot.htm#_I._GENEALOGIA_RODU

Książka adresowa Warszawy z 1854 r. http://www.przodkowie.com/warszawa/index.php?dom=736&view=item

strony genalogiczne http://www.genotype.pl/ , http://www.genpol.com/

Teki Glinki - http://www.bialystok.ap.gov.pl/teksty/g_katalog_osobowy_1.pdf

ttp://www.dig.com.pl - Wydawnictwo i księgarnia intenetowa DIG

http://www.atticus.pl/ - Antykwariat ATTICUS

http://www.pgsa.org - Polskie Stowarzyszenie Genealogiczne w USA

http://www.polishroots.org - polskie korzenie (wiele linków)

Galeria malarstwa polskiego - http://www.pinakoteka.zascianek.pl/index.htm

Geografia historyczna ziem dawnej Polski Zygmunta Glogera - http://monika.univ.gda.pl/~literat/glogre/index.htm

Federation of East European Family History Societies - wiele interesujących linków - http://www.feefhs.org/

West Prussian Land Records nazwiska polskiej szlachty, która żyła na terenie Prus po 1772 r. http://www.odessa3.org/collections/land/wprussia/

Dokumenty z IX-XVIII w j. białoruskim, rosyjskim i polskim - http://starbel.narod.ru/

Spis dokumetów, w których można szukać przodków z zaboru rosyjskiego (w j.rosyjskim)
http://www.mtu-net.ru/rrr/docs/ukaz1.htm

http://genealog.toplista.pl - lista stron internetowych o genealogii

http://www.genealogia.hist.uni.wroc.pl - Genealogia. Studia i Materiały Historyczne

http://www.album-grunwaldzki.iq.pl/ - Album grunwaldzki

Spis rycerstwa z Odsieczy Wiedenskiej - http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=57765&from=&dirids=1

Spis rycerstwa polskiego z wyprawy wiedeńskiej pod linkiem: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=53655&from=&dirids=1

http://home.foni.net/~adelsforschung/index4.htm - spis Gotha

http://www.edelleute.de - strona szlachty niemieckiej. Wiele informacji o Polakach służących w różnych formacjach wojskowych

http://kolibry.astroguru.com/abc.htm , http://www.rulex.ru/ - Rosyjski słownik bibliograficzny - wiele polskich rodzin.

Wszystko o powstaniu styczniowym (ros.) - http://kdkv.narod.ru/1864/

Spis powstańców z 1863-64 (ros.) - http://kdkv.narod.ru/1864/Spis-A.htm

Spis politycznych przestępców z 1864 r. ros. (uczestników powstania styczniowego) - http://kdkv.narod.ru/1864/Ss-Spis-prestupnikov.html#04

Spis ormianskich rodow szlacheckich Korwina Ludwika

http://www.mtg-malopolska.org.pl/images/skany/urzednicy_djvu/urzednicy.djvu - URZĘDNICY GRODZCY I ZIEMSCY LWOWSCY W LATACH 1352 - 1783, Karol Maleczyński, Lwów 1938

Spis absolwentów gimazjum wileńskich z XIX w. http://kdkv.narod.ru/Vilna/Vilna-full.htm

Polska Akademia Nauk - Biblioteka Kórnicka - http://www.bkpan.poznan.pl/

Teki Dworzaczka - http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html

Szlachta Ziemii Sanockiej - http://region.halicz.pl/szlachta/index.htm

The 1929 Polish Business Directory Project - http://www.jewishgen.org/jri-pl/bizdir/start.htm

Jewish Records Indexing - Poland - http://www.jewishgen.org/JRI-PL

BIBLIOGRAPHY - http://www.heraldica.org/topics/national/polish-bibliography.htm

polsko - niemieckie http://www.atsnotes.com/other/gerpol.html

Poszukiwania przodków - http://maxpages.com/poland

Biografie wielu osób - http://www.saur-wbi.de/

Roczniki wojskowe (spis oficerów i podoficerów ) z 1817-1829 r. http://www.pbi.edu.pl/site.php?s=NGM3ZmViM2IwOTY4&tyt=rocznik+woyskowy&aut=&x=0&y=0

http://www.heraldica.org - heraldyka zachodnio-europejska

Studya heraldyczne - książka - http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=994&from=&from=generalsearch&dirids=1&lang=pl

http://www.geocities.com/Heartland/Valley/5884/index.html - Palubicki/Rymarkiewicz/Majkowski/Piechowski

http://www.familychronicle.com/webpicks.htm - najlepsze strony genealogiczne

http://www.rootsweb.com/~polmazow/ - informacja internetowa dotycząca Mazowsza

http://www.cyndislist.com/poland.htm - Cindys List - polska

http://www.pgsa.org/ships.htm - Polskie Towarzystwo Genealogiczne w USA

http://www.kismeta.com/diGrasse/PolishHorseArtillery.htm - strona poswięcona artylerii i uzbrojeniu z XVII w.

http://www.usc.pl/biuletyn/11_21_4_1999.pdf - artykuł - zabużańskie księgi metrykalne

http://vandan.republika.pl/_priv/gen_artyk2_12.htm - wykaz szlachty powiatu lidzkiego

http://archiwum2000.tripod.com/520/malew2.html - uzupełnienie wykazu szlachty pow. lidzkiego

http://www.petergen.com/lwk/szlachta/szlalidz.shtml

http://www.petergen.com/lwk/history/gerb_malor.htm

http://www.petergen.com/history/jackfam.htm - wykazy szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego

Książka telefoniczna Warszawy 1938/39 http://hdl.loc.gov/loc.gdc/scd0001.20020611001wa.2

Handlowa Księga Adresowa Polski i Gdańska -1923r. http://hdl.loc.gov/loc.gdc/scd0001.20020613002po.2

http://www.szlachta.org/kaszub-spis.htm - spis szlachty kaszubskiej

http://www.genealogy.drefs.net/ -dane genealogiczne z prowincji poznańskiej z 1772 r.

Wiele linków do ciekawych stron - http://www.angelfire.com/on/czapla/index.html

Historia - http://www.historia.net.pl/, http://www.zrodla.historyczne.prv.pl/

Dawna literatura polska http://www.staropolska.gimnazjum.com.pl/

Literatura średniowieczna http://www.meliton.gimnazjum.com.pl/m1.html

Index of Surnames Polish Order of the Virtuti Militari Recipients (1792-1992) http://feefhs.org/pl/vm/vmindex.html

Cross-Index of Polish Listings on this FEEFHS Web Sit e- http://feefhs.org/pol/indexpol.html]

116 Noble Polish Surnames and Family Genealogies Found in Microfilms and Books- http://feefhs.org/pl/gi/poland-0.html

Bitwa Grunwaldzka (wg Długosza) http://staropolska.gimnazjum.com.pl/sredniowiecze/dziejopisarstwo/Dlugosz.html

Strona znawcy heraldyki, redaktora forum HERBARZ http://www.zincavage.org/

Szlachta Podlasia - http://www.zsokolowa.com/

Ciekawe linki ze strony rodu Słodkowskich

Towarzystwa genalaogiczne

Małopolskie Towarzystwo Genalogiczne; http://www.mtg-malopolska.org.pl/linki.html (wiele ciekawych linków)
Suwalskie Towarzystwo Genealogiczne; http://www.mem.net.pl/stg/
Lubuskie Towarzystwo Genealogiczne; http://www.ltg.zg.pl/index.html
Galicyjskie Towarzystwo Genealogiczne; http://www.republika.pl/slucki/gtg.htm
Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne; http://www.ptg.gda.pl
Śląskie Towarzystwo Genealogiczne; http://gento.free.ngo.pl/
Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne; http://genealogysociety.republika.pl/
Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski; http://yakipl.republika.pl/tgcp.html
Towarzystwo Genealogiczno - Heraldyczne w Poznaniu; http://www.tgh.friko.pl/info.html
Bydgoskie Towarzystwo Heraldyczno-Genealogiczne; http://www.mok.bydgoszcz.pl/index.php?cid=199
Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne; http://www.otg.xt.pl/

Powstanie Listopadowe: POCZET SKAZAŃCÓW NA SYBIR DO GUBERNII TYLKO WIATSKIEJ Z POWSTANIA ROKU 1830/31. Wydano w Krakowie w drukarni "Czasu" w. Kirchmayera. 1867

Powstanie Styczniowe. Spis uczestników. Informację podał Pan Mariusz Kubrys na listę dyskusyjną Herbarz

Uczestnicy insurekcji 1863 - 1864:
http://3.lishni.org/index.php?section=4&read=1178496145
http://3.lishni.org/index.php?section=4&read=1178529804
http://3.lishni.org/index.php?section=4&read=1178631421
http://3.lishni.org/index.php?section=4&read=1178633034
http://3.lishni.org/index.php?section=4&read=1178633814
http://3.lishni.org/index.php?section=4&read=1178649503
http://kdkv.narod.ru/1864/Spis-A.htm

Lista "kryminalistów" (uczestników powstania)
http://kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.ht

Lista "politycznych kryminalistów", którą osądzono utratą majątku w 1864:
http://kdkv.narod.ru/1864/Ss-Spis-prestupnikov.html

Deportowani uczestnicy powstania (dużo danych biograficznych).
http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-Yaransk.html
http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-Olonezk.html
http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-Archanelsk.html
http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-Kazan.html
http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-Yakutsk.html
http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-Vyatka.html
http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib-ksndz.html
http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib.html
http://kdkv.narod.ru/1864/Spis-Kalinovski.htm

Lista zwolnionych z zesłania w 1871
http://petergen.com/lwk/history/wyspow1871.shtml

Źródła
http://kdkv.narod.ru/1864/Referenses/Ref.html

Całość dotycząca Powstania Styczniowego - http://kdkv.narod.ru/1864/

Biblioteki cyfrowe (nieograniczona wiedza historyczna) - np. Po wprowadzeniu hasła heraldyka pojawią się prawie wszystkie stare herbarze

http://www.pbi.edu.pl/index.html
http://kpbc.umk.pl/dlibra
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra
http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra
http://ebipol.p.lodz.pl/dlibra
http://info.cyf-kr.edu.pl/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?sessionid=2006062201134512935&skin=agh/digital&lng=pl
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra
http://www.ap.krakow.pl/dlibra/dlibra
http://mbc.malopolska.pl/dlibra
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/indexsearch?startint=0&attId=subject
http://pbc.biaman.pl/dlibra
http://digital.fides.org.pl/dlibra
http://www.sbc.org.pl/dlibra
http://www.dir.edu.pl/dirw/

Federacja bibliotek cyfrowych - http://fbc.pionier.net.pl/

Mapy

Mapy z 1899 r. http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm

Mapy Mazowsza z 1915-1925 http://www.museumoffamilyhistory.com/maproom-2.htm

Mapa okolic Nienałt - http://www.museumoffamilyhistory.com/ostrowmaz.rt.1915.1925.jpg

Mapa Galicji-http://feefhs.org/maps/ah/ah-galic.html

Dokładna mapa Ukrainy - http://www.lib.berkeley.edu/EART/maps/x-ussr/ukraine.html


Heraldyka

http://shop.store.yahoo.com/4crests/coatofarlasn.html

Heraldyka http://www.heraldica.org/intro.htm

Heraldyka polska po niemiecku - http://www.beepworld.de/members26/szur-lipinski/

Heraldyka niemiecka, miasta (także obecne polskie), rody, 9600 herbów- http://www.ngw.nl/

Heraldyka w internecie, dużo rysunków herbów i różnej grafiki - http://digiserve.com/heraldry/

Atlas heraldyczny - http://www.heraldica.org/topics/glossary/atlas.htm

Rysunki wielu herbów - http://www.freecoatsofarms.com/catalog.html

herbarze - http://www.fraenkische-wappenrolle.de/

Linki heraldyczne - http://www.heraldik-heraldry.org/

Podręcznik heraldyki po rosyjsku - http://apress.ru/pages/greif/bib/httrr/httrr-0.htm

Dobry kurs heraldyki (po rosyjsku) http://www.excurs.ru/

Opis składowych herbu (po rosyjsku)- http://www.excurs.ru/pravila/armature/Armature.htm

Heraldyka wszystko - http://heraldry.start4all.com/

http://www.herby.com.pl/herby/main.php - opisy polskich herbów

http://www.herb.szwarc.pl - ciekawe wydawnictwo związane z herbarzem

http://www.polonium.de/docs/ciekawostki/herby/win/index.html - herbarz

http://www.family-crests.com - rysunki herbów\

Linki do stron heraldycznych zebrane przez Marka Jacka Magnuskiego z Uppsali z http://groups.yahoo.com/group/ForumRycerstwa/links

 


 

Rózne

Miary stropolskie i inne - http://wojciechlitewiak.w.interia.pl/jedmiar/dawne.htm

Malarstwo światowe i polskie, grafika i różne ciekawe poglądy - http://gnosis.art.pl/iluminatornia/iluminatornia.htm

Historia Polski (po angielsku) http://freepages.history.rootsweb.com/~koby/political/toc.html#Beginnings%20of%20the%20Polish

Giełda szlachecka w Warszawie http://szlachcic.hbz.pl/index.html


Instytucje pomagające w poszukiwaniach genealogicznych

http://www.instytut-genealogii.com.pl/


Muzea związane z Mazowszem

Muzeum w Ciechanowcu - http://www.muzeumrolnictwa.pl/


Książki o charakterze kronikarsko-biograficzno-słownikowym

 

Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915 : Materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych / Kubicki, Paweł. - Cz. 1-3. - Sandomierz. - 1933-40

Pamiątka dla rodzin polskich: Krótkie wiadomości o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych i zmarlych na wygnaniu syberyjskiem i tułactwie ofiar z 1861-1866 roku / Kolumna Zygmunt. - Cz. 1-2. - Kraków. - 1867-68 http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=69335

Imionospis poległych i straconych ofiar powstania roku 1863 i 1864 / Stupnicki Hipolit. - Lwów. - 1865

Rocznik naukowo-literacko- artystyczny (encyklopedyczny) na rok 1905 / Okreta Wladyslaw. - Warszawa. - 1905

Les Polonais et les Polonaises de la révolution du 29 novembre 1830 / Straszewicz Joseph. - Paris. -1832

Dykcyonarz biograficzno-historyczny. - T. 1-2. - Warszawa. - 1844

Wspomnienia zgonu zasłużonych w narodzie Polaków / Marylski Eustachy. - Warszawa. - 1829

Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 r. : Z uwzglednieniem ważniejszych osobistości zmarlych w tym przeciągu czasu w innych dzielnicach Polski i na obczyznie / Zychlinski Teodor. - Poznan. - 1877

Poczet rodów w Wielkiém Ksiestwie Litewskiém w XV i XVI wieku / Boniecki Adam. - Warszawa. - 1887

Slownik muzyków polskich dawnych i nowoczesnych kompozytorów, wirtuozów, spiewaków, instrumencistów, lutnistów, organmistrzów, poetów, lirycnych i milosników sztuki muzycznej / Sowinski, Albert Wojciech. - Paryz. - 1874

Obraz wieku panowania Zygmunta III. króla polskiego i szwedzkiego, zawierajacy opis osób, zyjacych pod jego panowaniem / Siarczynski Franciszek. - Cz. 1-2. - Lwow. - 1828

Poczet Imienny Senatorów i ministrów królestwa Polskiego : Doprowadzony do R. 1795. - Warszawa. - 1937

Historyczne pamiatki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski: Przejrzał w rekopiśmie, objaśnił i uzupelnił przypisami Julian Bartoszewicz / Swiecki Tomasz. - T. 1-2. - Warszawa. - 1858-59

Księga pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/ 1864 / Cholodecki, Józef Bialynia. - Lwów. - 1904

Czy wiesz kto to jest? / Loza, Stanislaw. - Warszawa. - 1938

Xiega pamiatkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830 zawierajaca spis imienny dowódzców i sztabs- oficerów, tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy armii polskiej w tym z roku Krzyżem wojskowym "Virtuti militarii" ozdobionych. - Lwów. - 1881

Warszawa I.: Ludzie, od których ulice wzieły nazwy / Swiatopelk-Slupski Zygmunt. - Warszawa. - 1926

Żywoty hetmanów królestwa polskiego i wielkiego księstwa litewskiego / Pauli Żegota. - Lwów. - 1850

Maly Słownik pionierow polskich kolonialnych i morskich, podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy, badacze, eksporatorzy, emigranci, pomiętnikarze, dzialacze i pisarze emigracyjni / Zielinski Stanislaw. - Warszawa. - 1933

Katalog biskupów, prałatów, i kanoników krakowskich / Letowski Ludwik. - T. 1- 4. - Kraków. - 1852-53

Żywoty biskupów wilenskich / Przyalgowski Wincenty. - T. 1-3. - Petersburg. - 1861

Album Academicum des Polytechnikums zu Riga. 1862-1912. - Riga. - 1912

Lista Wygnańców Polskich do roku 1860 / Giller Agaton. - In: Album Muzeum Narodowego w Rapperswyll. Poznan 1 (1872)

Słownik architektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujacych / Loza Stanislaw. - 2. Wyd. - Warszawa (1930)

Słownik rytowników polskich : Tudziez obych w Polsce osiadlych lub czasowo w niéj pracujacych / Rastawiecki, Edward. - Poznan. - 1886

Katalog ilustrowany Wystawy Sztuki Polskiej od roku 1764- 1886 / Antoniewicz, Jan Boloz. - Lwów. - 1894

Encyclopedia Lituanica / [Suziede4lis, Simas, ed.]. - Boston. - 1970-1978 (6 vols

Encyklopedja koscielna podlug teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego. - Warszawa. - 1873-1933

Who's who in Polish America : A Biographical Directory of Polish-American Leaders an Distinguished Poles Resident in the Americas. - 3rd ed. - New York. - 1943

Straty kultury polskiej 1939-1944 / Ordeg Adam; Terlecki Tymon. - T. 1-2. - Glasgow. - 1945

Zbiór wiadomosci do historyi sztuki lekarskiéj w Polsce / Gasiorowski Ludwik. - T. 1- 4. - Poznan. - 1839-55

Slownik lekarzów polskich obemujacy oprócz krótkich zyciorysów lekarzy polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadlych, dokladna bibliografia lekarska polska od czasów najdawniejszych az do 1885 r. / Kosminski Stanisław. - Warszawa. - 1888

Lexicon derer itztlebenden Gelehrten in Polen / Janocki Johann Daniel Andreas. - T. 1-2. - Breßlau. - 1755

Album pisarzy polskich (wspólczesnych) / Demby Stefan. - Warszawa. - 1901

Księga pamiątkowa Siedlczan (1844-1905) wraz z pamiętnikami zjazdów w r. 1920 i 1925. - Warszawa. 1927

Współczesna kultura polska: Nauka - literatura - sztuka. Życiorysy uczonych, literatów i artystów z wyszczególnieniem ich prac / Peretiatkowicz Antoni; Sobeski Michael. - Poznan. - 1932

Uniwersytet Warszawski w latach 1915/16-1935 : Kronika / Manteuffel Tadeusz. - Warszawa. - 1936

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927 / Mościcki Henryk; Dzwonkowski Wlodzimierz. - Warszawa. - 1928

Tadeusz i Witold Rzepeccy;Sejm i Senat 1922-1927. Podręcznik dla wyborców, zawierający wyniki wyborów w powiatach, okręgach, województwach, podobizny senatorów i posłów sejmowych oraz mapy poglądowe”. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, Poznań 1923.

Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnienskiej od roku 1000 az do dni naszych / Korytkowski, Jan. - T. 1-4. - Gniezno. - 1883

Cmentarz powązkowski pod Warszawa / Wójcicki, Kazimierz Wladyslaw. - T. 1-3. - Warszawa. - 1855-58

Jezuici w Polsce / Zaleski Stanislaw. - T. 1-5. - Lwów. - 1900-06

Piśmiennictwo polskie, od czasów najdawniejszych aż do roku 1830 / Maciejowski Waclaw Alexander. - T. 3. - Warszawa. - 1852

Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich, 1454-1772 / Czapleski Pawel. - Torun. - 1921

Wybitne czyny polaków na obczyźnie / Zielinski, Stanslaw. Wilno. - 1935

Album inżynierow i technikow w Polsce. - T. 1, Cz. 1-4. - Lwów. - 1932

Życiorysy zasłużonych Polaków XVIII i XIX w.. - T. 1-20

Noworocznik polski 1911, 1912 / Beldowski W. - Kraków. - 1910, [1911]

Zbiór wiadomości do historyi sztuki lekarskiej w Polsce / Gąsiorowski Ludwik. - T. 1- 4. - Poznan. - 1839-55

Literatura polska od początków do wojny światowej / Korbut Gabrjel. - 2. Wyd. - Warszawa. - 1929-31

Ludzie morza i pomorza / Zielinski, Stanislaw. - Warszawa. - 1935

Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich : enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben / Wurzbach, Constant von. - Wien. - 1856-1891 (60 Bde)

Orlętom - Straż mogił polskich bohaterów. Przewodnik po cmentarzu obrońców Lwówa. - Lwów. - 1934

Słownik muzyków polskich dawnych i nowoczesnych kompozytorów, wirtuozów, spiewaków, instrumencistów, lutnistów, organmistrzów, poetów, lirycnych i miłosników sztuki muzycznej / Sowinski Albert Wojciech. - Paryż. - 1874

Sejm i Senat 1928-1933 / Rzepecki, Tadeusz; Rzepecki, Karol. - Poznan. - 1928

Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski : Przejrzał w rękopiśmie, objaśnił i uzupelnił przypisami Julian Bartoszewicz / Swiecki, Tomasz. - T. 1-2. - Warszawa. - 1858-59

Who's who in Polish America. - 2nd ed. - Grenville, PA. - [1940]

Współczesna Encyklopedja Życia Politycznego: Z uwzglednieniem życia gospodarczego. Podręczny informator dla czytelnikow gazet / Peretiatkowicz, Antoni. - Wyd. 3. Poznan. - 1931

Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854-1904 / Swieykowski Emmanuel. - Wyd. 1. - Kraków. - 1905

Spis inżynierów elektryków polskich. - Wydanie I. - Warszawa. - 1936

Historja Udzialu Polaków w Amerykanskiej Wojnie Domowej / Haimann Mieczyslaw. - Chicago. - 1928

Wspólczesna encyklopedja polityczna / Peretiatkowicz, Antoni. - Cz. 1-2. - Poznan; Warszawa. - 1926

Księga pamiątkowa ku uczczeniu kolejnej rocznicy zaczątkow, założenia i utrwalenia Szkoly Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1906-1911-1916- 1936). - Warszawa. - 1937

Współczesni polscy Dzałacze polityczni: Mała Encyklopedja / Jankowski Boleslaw; Lewartowicz Zygmunt. - Warszawa. - 1919

Wiek XIX. Sto lat mysli polskiej: Życiorysy, streszczenia, wyjątki / Chrzanowski Ignacy; Gall Henryk; Krzeminski Stanislaw. - T. 1-9. - Warszawa. - 1906

Portrety Literackie / Siemienski, Lucyan. - T. 1-4. - Poznan. - 1865-75

Złota przędza poetów i prozaików polskich: Ze słowem wstęptnem J. I. Kraszewskiego / Chmielowski Piotr; Krzeminski Stanislaw. - T. 1-4. - Warszawa. - 1884-87

Dzieje Literatury w Polsce od pierwiastkowych czasów do XVII. wieku / Kondratowicz Ludwik. - T. 3. - Warszawa. - 1875 (2. Wyd)

Słownik bibibliograficzny dawnego Universytetu Wilenskiego. Wydany pod kierunkiem Ryszarda Mienieckiego przy współudziale Marty Burbianki i Bogumila Zwolskiego. (Zrodla i materialy historyczne. Wydawnicta wydzialu III T. V) / Janowski, Ludwik. - Wilno. - 1939

Dykcyonarz uczonych Polaków, zawierajacy krótkie rysy ich życia, szczególne wiadomości o pismach, i krytyczny rozbiór ważniejszych dziel niektórych: Porzadkiem alfabetycznym ułożony / Chodynicki Ignacy. - T. 1-3. -Lwow. - 1833.

Adresy Warszawy. 1908. {Ossolineum (Rekopisy) 126.135 II}

Książka informacyjno-adresowa Cała Warszawa. 1930. {Ossolineum (Rękopisy) 400.653 II}

Księga adresowa miasta Łodzi i woj. łódzkiego. 1937 {Ossolineum (Rekopisy) 403.143 II} http://www.enter.net.pl/www/archimal/ADDRESS_BOOK/index.html

Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854. s. 452, 31 tabl. 14 {Ossolineum 520.703 I}, {BU Wrocław (Piasek) 813642 II}

Spis abonentów warszawskiej sieci telefonów. 1939/40 {Ossolineum (Dział Rekopisów) 402.809 II}do głównej strony