Dolna część lewa

Z Patentu 1839 r. i 1860 r. (są podobne).
 
Z Patentu 1849 r.

Z obu elementów bordiur wynika, że ten wyżej pokazany jest bardziej związany z pracą rolniczą. Niższy, jak się wydaje przekłada sztukę.