Górna część bordiury

Patent z 1840 r.
Patent z 1849 r.

Jak wynika z powyższego rysunku - na wcześniejszych Patentach z 1839, 1841 oraz z roku 1860 r. bordiura miała bardziej "pokojowy" charakter (krzyż na pierwszym planie). Później już rola krzyża maleje a wzrosta rycerskość ("wojowniczość") Patentu.