Monogramy carów

Na pierwszych Patentach Heroldii znajdował się monogram Mikołaja I (panował do 1855 r.), a na Patentach po 1855 - Aleksandra II. Forma graficzna monogramów pokazana została na poniższych rysunkach "wyciętych" z Patentów z określonego roku. Analiza zmian monogramów może być oceniona przez historyka zajmującego się rozwojem drukarstwa. Chociaż być może historyk miałby trudności ze zrozumieniem zmiany monogramów Aleksandra II, gdyż nie tylko krój litery z 1860 r. stał się podobny do kroju z 1839 r.ale także i grafika Patentu "powróciła" do okresu zbliżonego do 1839-1849.

Widać też, że razem z monogramem zmieniał się rysunek wieńca okalająceo monogram.

Monogram Mikołaja I
Monogram z 1839 r.
Monogram z 1849 r.
   
Monogram Aleksandra II
Monogram z 1857 r.
Monogram z 1860 r.