Nienałtowscy zamieszkali w Warszawie mogą odwiedzić AGAD, Bibliotekę Narodową i bibliotekę Instytutu Historii PAN. Tam można znaleźć i skopiować dane odnoszące się do Nienałtowskich zamieszkujących ziemię nurską, łomżyńską i obecne Podlasie z okresu 1650-1850 r. ( poniższy spis zawdzięczamy Panu A.A. Pszczółkowskiemu). Uzyskane informacje umieszczę na stronie i będą dostępne dla wszystkich.

1. Spis szlachty sporządzony przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego w latach 1846-1847. Spis ten znajduje się w AGAD. Obejmuje on szlachtę posesjonatów podzieloną na 3 kategorie: właściciele majątków ziemskich posiadających hipotekę wojewódzką, właściciele majątków ziemskich posiadających hipotekę okręgową i właściciele majątków ziemskich nie posiadających żadnej hipoteki. Spis ten jest bardzo skrupulatny dla ziemi dobrzyńskiej, obwodów mławskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, ostrołęckiego (zawiera ziemię nurską z całą masą Nienałtowskich!), płockiego i woj. lubelskiego. W spisie uwzględniono imiona, nazwiska, czasem przezwiska właścicieli, nazwę dóbr, literę hipoteczną, wartość dóbr w złotych polskich lub srebrnych rublach.

2. Regestr Czajkowskiego (rok ok. 1782). Spis szlachty, ułożony dekanatami i parafiami, w oparciu o wizytację prymasa Michała Poniatowskiego. Obejmuje całą archidiecezję poznańsko-warszawską. Jest dość skrupulatny. Podaje tylko i wyłącznie nazwiska właścicieli danej wsi. Dostępny na mikrofilmie w Bibliotece Narodowej.

3. Regestr pogłównego prowincji Wielkopolskiej oraz Regestr pogłównego prowincji Malopolskiej. Rok 1676-1677. Mikrofilmy (3 rolki) znajdują się w Bibliotece Narodowej. Oryginał znajduje się w Krakowie w Bibl. XX. Czartoryskich. Obejmuje dane o województwie, ziemi, powiecie, parafii. W obrębie parafii wszystkie wsie. Przy każdej wsi podane imiona i nazwiska właścicieli, za kogo płacą (za siebie, żonę, dzieci, służbę, poddanych, itd.) oraz kwota podatku pogłównego. Obejmuje także ziemię nurską. Spis zawiera ok. 1000 stron.

4. Regestr pogłównego z 1662 r. Jest na mikrofilmie w AGAD.

5. Katalog kartkowy w pracowni atlasu średniowiecznego Mazowsza (PAN - Rynek Starego Miasta w Warszawie). Ułożony szufladkami (5-6 szufladek obejmuje 1 powiat). Wewnątrz szufladek - wieś po wsi, opisana za pomocą wyciągów z dokumentow książęcych, królewskich i duchownych.

6. W AGAD jest kilkadziesiąt (a może i więcej) ksiąg, każda z nich po kilkaset stron - poświęconych ziemi nurskiej (księgi grodzkie i ziemskie). Wystepuje w nich znaczna ilość informacji dotycząca Nienałt i Nienałtowskich.