Witold Podoliński z żoną Moniką z Nienałtowskich,
Anną Nienałtowską (matką Moniki)
i córkami Renatą, Bogumiłą, synem Krzysztofem i Anną (na rękach). Zdjęcie z 1963 r. Katowice

Niżej Monika Nienałtowska w majątku rodzinnym
w Zagłobowie k. Małoryty (pow. Brześć).
Zdjęcie z 1938 r.