Jadwiga, Józef i Maria Nienałtowscy.
Jadwiga była chrzestną Władysława Kalczuka


Maria i Jadwiga Nienałtowskie (stoją)
Anna Nienałtowska (siedzi)
Maria Nienałtowska
Jadwiga Nienałtowska
Zdjęcia wykonane w Brześciu i Małorycie
Zdzisława Nienałtowska z mężem.
Zdjęcie z ok. 1955 r.