Władysław Male

Władysław's Heritage

Parents: Baranowski, Małgorzata Cymerman
Siblings: Roman