A oto i bardziej szczegółowe dane - pochodzą one ze skorowidza aktów i dlatego
zawierają tylko nazwiska, bez miejsowości czy imion rodziców:

Koligacje rodzinne

Poprzez żony byliśmy skoligaceni z Zarębami (1622 r.), Gnoińskimi (ok.1650 r.), szlachtą z woj. Sandomierskiego, o bardzo rzadko spotykanym herbie Warnia, Gołębiewskimi (ok.1690 r.), Wyszomierskimi (1716 r.), Kaczyńskimi (ok.1728 r.) - szlachta ostrołęcka h. Pomian, Świerżewskimi (ok.1727 r.), Szulborskimi (ok. 1728), Czarzastymi z ziemi ciechanowskiej (1750 r.), Godlewskimi (1759 r.), Rykaczewskimi (ok. 1780 r.), Sokolnickimi (ok.1840 r.), Kalinowskimi (ok.1830 r.), Zaorskimi z ziemi ciechanowskiej (ok.1850 r.), Czartoryjskimi - ok.1850 r. (w niektórych książkach omyłkowo wpisano - Czartoryskimi), Wyszkowskimi, Jankowskimi (ok.1900 r.) i z wieloma innymi, o których herbarze i dokumenty nie wspominają.
Były i są jeszcze przypadki ożenków Nienałtowskich z pannami Nienałtowskimi!!!

Więzy te należy dokumentować i otaczać pamięcią. Z nich często można wyciągać wnioski o historii naszego rodu. Niektóre z tych panien pochodziły z ziem znacznie oddalonych od Nienałt (np. woj. Sandomierskiego). Wskazuje to na szerokie kontakty Nienałtowskich. Niekiedy mężowie przenosili się do posiadłości żony. Stąd pojawiające się nasze nazwisko w miejscowościach oddalonych od Nienałt.
Najnowsze koligacje będą znane, jeśli zostaną przekazane autorowi strony.

W parafii Zaręby Kościelne
1622 Stanisław Nienałtowski z Anną Zarębianką
1640 Dorota Nienałtowska żona Marcina Zaręby
1716 Maciej Nienaltowski z Krystyną Wyszomierską
1717 Dominik z Dominiką Kempiścianką
1720 Idzi z Teresą Nieświerżanką
1724 Piotr z Dorotą Wyszomierską
1727 Piotr z Magdaleną Swierżewską
1728 Wojciech z Agatą Szulborską
1731 Stanisław z Ewą Szulborską
1734 Marcin z Marcjanną Nienałtowską
1737 Dominik z Brygidą Zalewską
1746 Mikołaj z Bogusławą Żebrowską
1749 Mikołaj z Katarzyną Skłodowską
1750 Wojciech z Ewą Czarzastą
1750 Marcin z Apolonią Rytel (Rytel h. Szeliga)
1751 Maciej z Apolonią Burkizówną (bardzo rzadkie nazwisko)
1751 Tomasz z Zofią Żebrowską
1751 Hipolit z Rozalią Skłodowską
1753 Dionizy z Krystyną Nienałtowską
1754 Stanisław z Ewą Rostkowską
1760 Tomasz z Marianną Rostkowską
1761 Bartłomiej z Franciszką Zarębiną
1761 Józef z Marianną Nienałtowską
1763 Wojciech z Marianną Rawianką (Rawa h. Rawicz)
1768 Józef z Jadwigą Swierżewską
1769 Józef z Agnieszką Skłodowską
1770 Adam z Marianną Kietlińską (Kietliński h. Odrowąż)
1773 Jan z Ewą Konarzewską
1773 Ignacy z Konstancją Radziszewską
1778 Wojciech z Ewą Żebrowską
1778 Franciszek z Brygidą Skłodowską
1779 Jan z Marianną Rawianka (Rawa h. Rawicz)
1784 Jan z Józefatą Konarzewską
1785 Marcin z Katarzyną Skłodowską
1789 Marcin z Antoniną Antoniową (?)
1789 Antoni z Felicjanną Rawiną (Rawa h. Rawicz)
1790 Dionizy z Rozalią Skłodowską
1792 Antonii z Marianną Ostrowską
Od 1792 do 1804 nie było już ślubów Nienaltowskich. Dalej z tej parafii

W parafii Zuzela: Informacje przysłał Marek Wójcicki - dziękuję!
27 V 1692 - Słomy - Wojciech i Jadwiga Słomowska
1702 - Gudosze - Andrzej i Regina Uscińska
17 XI 1711 - Zakrzewo - Bartłomiej i Jadwiga Zakrzewska
19 VII 1712 - Gudosze - Józef i Marianna Grądzka
26 II 1713 - Gudosze - Grzegorz i Jadwiga Zaleska
7 VII 1722 - Zawisty - Jan i Petronela Zawistowska
7 VII 1722 - Gudosze - Maciej Rosochacki i Marianna Nienałtowska - wdowa
26 I 1723 - Gudosze - Tomasz Skłodowski i Franciszka Nienałtowska
28 VII 1743 - Adam Burgrabia Nurski i Apolonią z Czyżewa (prawdopodobnie Czyżewska) - niżej ich syn bierze ślub
16 luty 1790 r. znajduję się metryka ślubu: Urodzonego (Generosus Dominus) Szymona Nienałtowskiego pełniącego urząd burgrabiero nurskiego - kawalera, syna Adama i Apolonii z Czyżów z Marianną Pętkowską - panną.

W parafii Czyżów od roku ok 1620 do 1720, nie urodził się żaden Nienałtowski. Natomiast odbyły się następujące śluby:
1777 Antoni Nienałtowski z Anastazją Lipską
1780 Piotr Nienałtowski z Marianną Lipską
1781 Jan Nienałtowski z Lucją Lipską.
Czy to nie dziwne?

Wiecej ślubów Nienaltowskich nie odnotowano w spisie w latach 1720-1808.

do głównej strony