Jak szukać własnych korzeni?

Opisz w jakimś edytorze tekstu, lub na maszynie, a nawet odręcznie - wszystko, co pamiętasz ze swojej historii, rodziców i dziadków. Pamiętaj, że Twoje informacje mogą być podstawą poszukiwań, kontynuowanych przez dzieci i wnuków. Teraz ich te "bajki" nie interesują, ale później zaczną szukać korzeni, tak jak wszyscy.

Zbierz wszystkie zachowane dokumenty i zdjęcia rodzinne. Załóż teczkę. Niczego nie wyrzucaj, co dotyczy zmarłych członków rodziny (metryki, akty ślubu, akty zgonu, legitymacje itp.). Postaraj się zidentyfikować wszystkie osoby na starych zdjęciach. Opisz je. Jeśli opisujesz na odwrocie zdjęcia - rób to ołówkiem i bardzo delikatnie. Dotrzyj do wszystkich żyjących dalszych członków rodziny. Poproś, aby opisali wszystko, co pamiętają z historii rodziny. Zapytaj, czy nie mają wspólnych zdjęć. Porozmawiaj z najstarszymi członkami rodziny - próbuj w trakcie rozmowy rysować drzewo rodowe. Pytaj długoletnich sąsiadów rodziny i współpracowników z miejsca pracy. Często im się więcej opowiadało o historii rodziny.

We wszelkich dokumentach szukaj dat i miejscowości: urodzin, chrztu, komunii, ślubu, śmierci, pochówku, przeprowadzki, zmiany pracy, ukończenia szkół itp. To pozwoli Ci m.in. dotrzeć do miasta urodzenia, miejsca pracy, parafii itp. W parafii będą księgi metrykalne od 1900 r., a może i starsze. Skontaktuj się z proboszczem, może zezwoli na wgląd do nich (niekiedy bywają z tym kłopoty). Wypisz wtedy wszystkie dane dotyczące nazwiska Nienałtowski oraz wszystkich wspomnianych (świadkowie, chrzestni itd.). W archiwach miejsc pracy możesz znaleźć życiorysy (w latach 50-tych były one dokładne), opis osiągnięć zawodowych, zdjęcia itp. W USC możesz poprosić o wydanie aktów urodzenia, ślubu i zgonu z okresu od 1900 r. Jeśli Twój przodek pełnił funkcje publiczne - może to być odzwierciedlone w dokumentach okolicznościowych i archiwalnych rocznikach regionalnych gazet. Na starych cmentarzach zachowane mogą być dokumenty pochówku. Dokumenty pochowanych na innych cmentarzach są w USC, lub urzędzie nadzorującym cmentarz (np. wydział gospodarki komunalnej).

Znajdziesz tutaj wzory pism do Proboszcza parafii, kierownika USC i kierownika archiwum. Edytor tekstu pozwala na bardziej eleganckie rozmieszczenie tekstu podań niż edytor stosowany do tworzenia stron internetowych. Bardziej rozbudowaną informację o pisaniu listów (częściowo po angielsku) można znaleźć na stronie http://www.pgsa.org

Pamiętaj o tym, że przodkowie byli na listach podatków, poborowych, wyborczych, płac, związków i stowarzyszeń, pisali pisma do władz, uczyli się w szkołach, studiowali, sądzili się o miedzę, przekazywali ziemię dzieciom, pisali intercyzy, ofiarowywali pieniądze na kościół, ziemia ich była wymierzona i ujęta w spisach urzędów mierniczych itd., itp.

Jeśli zebrałeś już wszystko (???), co dotyczy okresu powyżej 1900 r. - zacznij odwiedzać archiwa państwowe i kościelne. Poczytaj najpierw o archiwach w Polsce. Dla Nienałtowskich, którzy głównie przebywali na Mazowszu - najistotniejsze będą archiwa Warszawskie, Białostockie, Łomżyńskie, Pułtuskie, Siedleckie. Każde z nich posiada stronę intenetową z wymienionymi zasobami, zasadami korzystania, godzinami otwarcia itp. Np. Archiwum państwowe w Pułtusku (wejście poprzez archiwum miasta Warszawy) posiada księgi metrykalne i akta stanu cywilnego dla np.: Zaręb Kościelnych, Andrzejewa i Czyżewa od 1807 do ok. 1870 - 1887. Wypisy akt ziemskich, grodzkich i kościelnych na Mazowszu (XVIII-XIX) oraz wiele innych ciekawych zasobów. Archiwum w Łomży posiada także akta stanu cywilnego dla ww. miejscowości, lecz z innych zakresów lat. Inne informacje można znaleźć w archiwum diecezjalnym w Łomży. Aby szukać w pozostałych archiwach można skorzystać z systemu SEZAM. Jeżeli nie masz czasu, lecz posiadasz środki finansowe - zleć poszukiwania specjalistycznemu biuru heraldycznemu. Poszukiwania potrwają dłuższy czas, lecz możesz być pewien, że wszystko co było w archiwach - zostanie znalezione. Specjaliści wiedzą - jak, gdzie i czego szukać.

Formalności. Chcąc przystapić do poszukiwań w archiwum należy wstępnie zgłosić ten fakt. Druki zgłoszeń są do pobrania ze stron archiwum. (Np. dla archiwum m. st.Warszawy). Przykładowy druk podano tutaj.

Gdybyś miał dostęp do zbiorów Mormonów (zmikrofilmowali bardzo dużą ilość ksiąg metrykalnych w Polsce), to szukaj metryk na podstawie numerów filmów. Jako przykład (ochrona praw autorskich) pokazano tylko numery filmów z Zaręb Kościelnych i Andrzejewa. Wszystkie numery mikrofilmów znajdują się na amerykańskiej stronie genealogicznej dotyczącej Mazowsza.

Sprawdź w dziale "Co u innych", jak inne rody poszukiwały swoich korzeni. Skąd zbierali informacje. Zapisz to sobie. Szczególnie zwróć uwagę na rody wywodzące sie z Mazowsza. Kup lub dotrzyj do książki [9], tam znajdziesz nieocenione źródło informacji o możliwych kierunkach pszukiwań.

Jak przebrniesz przez te archiwa - to znaczy, że już jesteś zaawansowanym genealogiem i dasz sobie radę w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

Jeżeli jesteś nieco zaawansowany komputerowo, ściągnij program GenoPro lub Brother Keeper's i stwórz w nim drzewo. Plik z drzewem możesz przysłać do mnie. Mogę je umieścić na tej stronie internetowej. Z analizy wielu drzew może wyjść niespodzianka. Może sie okazać, że znalazłeś rodzinę. Nie będzie to nic dziwnego, bowiem pochodzimy od jednego przodka.

Szukaj wokół siebie innych Nienałtowskich. Zobacz w książce telefonicznej. Twórzcie grupy dla poszukiwań w różnych miejscowościach i archiwach. Kilka osób w Warszawie czy w Łomży może zebrać środki na zlecenie badań genealogicznych. Może sie okazać, że dalej ktoś jest właścicielem gruntów Nienałt-Brewek czy Świerże-Panki.

Bardzo dużo informacji z lat 1925-1929 można uzyskać z "Księga Adresowa Polski (Wraz z w.m. Gdańskiem) dla Handlu, Przemyslu, Rzemiosł i Rolnictwa z 1929 r." Ujmuje wszystkie miasta, gminy, niektóre (większe) wsie polskie wraz z nazwiskami właścicieli ziemskich i ludzi wielu zawodów. Znajduje się ona na www.jewishgen.org/jri-pl/bizdir/tableofcontents.htm. Na stronach "jewish" można znaleźć wiele informacji (często w j.polskim) potrzebnych do poszukiwań genealogicznych w Polsce.

Podziel się z innymi - informacjami o sukcesach w poszukiwaniu. Ja je zamieszczę na stronie. Może ktoś podąży Twoim śladem.

Jeśli szukasz rodziny Nienałtowskich lub skoligaconych - napisz do mnie. Umieszcze tę informację w dziale "Poszukiwana rodzina".

Jeżeli wiesz, że Twoi przodkowie wyemigrowali - szukaj ich porzez różne internetowe wyszukiwarki. Zobacz też dane z kościoła Mormonów, stronę Polskiego Towarzystwa Genealogicznego w USA.Z tych źródeł dostaniesz linki (odwołania) do pozostałych. Jeśli zamierzasz szukać jedynie poprzez internet zajrzyj na DistantCousin.com Szukaj też na http://www.rootsweb.com/~polwgw/polandarchives.html#micro

Ciekawą stroną jest Cindy`s List, traktująca o wszystkkim, co związane jest z genealogią (w tym polską) - bogactwo informacji.

Najnowszą stroną kompleksowo ujmującą omawiane problemy jest http://www.ornatowski.com/her-nob.htm