Księgi

1. Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej: Lwów 1911, T. 21. Lauda Sejmikowe T. II. Lauda Wiszeńskie 1648-1673 r.

2. Dunin - Borkowski, Jerzy hrabia i dr. M. Dunin-Wąsowicz: Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III. Lwów 1890.

3. Chrzański Stanisław: Tablice odmian herbowych, Warszawa, 1909.

4. Gajl Tadeusz. Herby szlacheckie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wydawnictwo L&L, Gdańsk 2003

5. Kulikowski Andrzej: Heraldyka szlachecka. Wyd. Chateau W-wa 1990.

6. Kasprzycki: Polska encyklopedia szlachecka. Tom 9. Warszawa 1935 -1938. Reprint. Warszawa 1994 Wydawnictwo "Jasieńczyk".

7. Leszczyc Zbigniew: Herby rodów polskich. London: Orbis Books, 1990.

8. Pietruski Oswald: Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektów najjaśniejszych królów Polskich. Jana Kazimierza roku 1648, Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697 i Stanisława Augusta roku 1764. Lwów 1845.

9. Pszczółkowski A.A.: Szlachta przasnyska w połowie XIX w. Studio wydawnicze FAMILIA. W-wa 2000 r.

10. Rymut Kazimierz: Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych [rękopis. Ossolineum].

11. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajow Słowiańskich. Wydany pod redakcją Bronisława Chlebowskiego. Warszawa, 1892. T. 7.

12. Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861(1867). Elżbieta Sęczys. Warszawa 2000, wyd. DiG.

13. Wiśniewski Jerzy: Rodzina Wagów w kulturze polskiej. W-wa. PWN 1974 r.

14. Uruski Seweryn: Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, T. 12, Warszawa. 1904 -1917. Reprint. Poznań. Wydawnictwo Heroldium.

15. Łapiński Łukasz. O przodkach rodu Łapińskich, czyli osadnictwo drobnej szlachty mazowieckiej na Podlasiu. Rozdział I pracy magisterskiej. Uniwersytet Białostocki.

16. Wolff Adam. Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI w. Krakow. 1937 r.

17. Chwalibińska Jadwiga. Ród Prusów w wiekach średnich. Toruń. 1948 r.

18. Górnowicz Hubert. Słownik nazwisk mieszkańców Powiśla Gdańskiego (Dialektu malborskiego, t. III) . Uniwersytet Gdański. Gdańsk 1992 r.

19. Pawiński A. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, źródła dziejowe, Mazowsze. Warszawa 1895 r.

20. Pracownia Atlasu Historycznego IH PAN - Wypiski z Episkopalii Płockich.

21. Regestra thelonei aguatici Wladislaviensis saeculi XVI, wyd. St. Kutrzeba, Fr. Duda. Kraków 1915.

22. Dajnowicz M. Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku. Łomża 2002.

23. Stanislaw Rosłoniec. Samorzutne scalanie gruntów wsród mazowieckiej i podlaskiej szlachty zagrodowej, Warszawa 1928 (Sygn.Bibl. Narodowej III.657.045; III.656.804).

24. Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851.

Fachowa bibliografia (PDF)

Literatura zebrana z forum Związku Szlachty Polskiej

Literatura do samodzielnego poszukiwania na stronach internetowych

Biblioteki w Polsce:
http://statlibr.stat.gov.pl/kat_bib.html

Biblioteki cyfrowe - nieograniczone źródło informacji

http://www.pbi.edu.pl/index.html
http://kpbc.umk.pl/dlibra
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra
http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra
http://ebipol.p.lodz.pl/dlibra
http://info.cyf-kr.edu.pl/cgi-bin/gw_43_3/chameleon?sessionid=2006062201134512935&skin=agh/digital&lng=pl
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra
http://www.ap.krakow.pl/dlibra/dlibra
http://mbc.malopolska.pl/dlibra
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/indexsearch?startint=0&attId=subject
http://pbc.biaman.pl/dlibra
http://digital.fides.org.pl/dlibra
http://www.sbc.org.pl/dlibra
http://www.dir.edu.pl/dirw/

Inne miejsca poszukiwań

http://www.atticus.pl/

http://www.heraldica.org/topics/national/polish-bibliography.htm

http://www.republika.pl/slucki/litogolna.htm

http://www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl/

http://www.antyk.kielce.pl/

http://www.dig.com.pl/Abstrakty/index.html

http://republika.pl/akromer/polska.html

http://www.workjoy.com.pl/pmap_gos/archiwum/wydawn.html

http://www.antykwariaty-antykwariat-antiquariat.waw.pl

do głównej strony